PERSONA CANVAS


Wat is het Persona Canvas?. Hoe vul ik het Persona Canvas het beste in? Wij bieden de antwoorden op al jouw vragen over het Persona Canvas.

Wat is het Persona Canvas?

Een goede omschrijving van je persona brengt een specifiek klantsegment tot leven voor jezelf en alle medewerkers in de organisatie. Een persona roept een gevoel op waardoor iedereen de klant beter gaat begrijpen. Het Persona canvas heeft een aantal doelen:

 • Het geeft het klantprofiel een naam en gezicht
 • Het laat de pijn, frustraties, behoeften en doelen van het klantprofiel zien
 • Het laat zien waar we het persona tegen komen (online en offline)
 • Het geeft aan welke interesses het klantprofiel heeft en welke merken inspireren

Het Persona canvas bestaat uit acht verschillende vlakken. In die vlakken wordt een compleet profiel geschetst van een specifiek klantsegment. Dit profiel bestaat uit de bio, interesses, pijn en frustraties, behoeften en doelen, inspirerende merken, algemene gegevens, persoonlijkheid en contactmomenten. De kwalitatieve data die nodig is om dit canvas in te vullen haal je uit diepgaande interviews die je met klanten houdt.

Het is belangrijk je te realiseren dat het klantprofiel constant verandert. Voorkeuren en behoeften wijzigen continu, waardoor je Persona canvas dus nooit af is.  

Het Persona Canvas

persona canvas

Welke elementen staan er op het Persona Canvas?

1. Algemene gegevens:
Wat is de naam van de klant? De leeftijd? Wat voor soort rol heeft de klant in de organisatie? Hoe is zijn of haar familie samengesteld? Waar komt de klant vandaan? Wat is het karakter van de klant?  

2. Persoonlijkheid:
Wat is de persoonlijkheid van de klant? Is de klant introvert of extrovert? Is de klant meer van het denken of van het doen? Gaat de klant uit van feiten of intuïtie? Is de klant oordelend of waarnemend? Door antwoord te geven op deze vragen wordt de persoonlijkheid van de klant in beeld gebracht.  

3. Bio:
Wie is de persona en waar komt deze vandaan?  

4. Interesses:
Waarin is de persona geïnteresseerd? Wat doet de persona in zijn vrije tijd?

5. Pijn en frustraties:
Waar ligt de persona ‘s nachts wakker van? Welke frustraties zou de persona graag willen vermijden?

6. Behoeften en doelen:
Welke behoeften en doelen heeft de persona?

7. Inspirerende merken:
Welke merken spreken de persona aan? Welke bedrijven vormen een inspiratiebron? 

8. Waar komen we met hen in contact:
Op welke on- en offline plaatsen komen we de persona tegen? Het kan gaan om fysieke plaatsen, maar ook specifieke media waarin je deze persona tegen komt. 

Hoe vul ik het Persona Canvas in?

Stel een team samen (3 – 5 personen)

Verzamel een team met wie je samen het canvas in gaat vullen. Onze ervaring is dat je tot de beste resultaten komt als je mensen vanuit verschillende afdelingen betrekt. Het werkt het beste als deze afdelingen in hun werk ook in aanraking komen met klanten. 

Praat met klanten

Zonder te praten met klanten kan je het Persona canvas niet goed invullen. Je zult klanten moeten vragen naar hun pijn en frustraties, interesses, behoeften en doelen, inspirerende merken en op welke plekken (on- en offline) ze komen. Alle teamleden zouden met een aantal klanten moeten praten.

Bij het bedienen van meerdere segmenten zul je ook meerdere Persona canvassen moeten invullen.

Voordat je begint met invullen

 • Zorg voor een ruimte met gladde wanden waarin je niet gestoord wordt (het liefst een inspirerende ruimte)
 • Zorg voor voldoende drinken en versnaperingen
 • Zorg voor een positieve en ontspannen sfeer waarin iedereen vrijuit kan praten
 • Zorg voor voldoende post-its en stiften
 • Hang het Persona Canvas op een zichtbare plek op

Vul het canvas in

Op basis van de kwalitatieve data uit de gesprekken met klanten kan je de Persona canvas invullen.  

Blijf schaven

Zoals gezegd is het canvas nooit af. Als je praat met (potentiële) klanten, klopt de beschrijving op het canvas dan nog? Of moet het canvas geupdate worden? Blijf dus schaven om het profiel up tot date te houden.  

Checklist

 • Heb je een naam gegeven aan de persona?
 • Heeft de persona een rol in het bedrijf?
 • Heb je een compleet beeld van de persona?
 • Welke elementen op het canvas zijn gebaseerd op eigen aannames?
 • Wat is de kern van het persona? Wat hebben ze echt nodig?

Koper of gebruiker?

Als we praten over een persona dan gaat het vaak over een koper of een gebruiker van een product of dienst. Een buyer persona omschrijft een daadwerkelijke klant. De neemt de beslissing om iets wel of niet aan te kopen. Een user persona omschrijft de eindgebruiker. Deze kan heel anders in elkaar zitten dan de koper en kan invloed hebben op bepaalde beslissingen.