Header-Crossworx-18

Datagedreven marketing

Bij datagedreven marketing worden beslissingen gemaakt op basis van analyses van kwantitatieve en kwalitatieve klantgegevens.