Cases

Sociale bewijslast onder video

16 juni 2020

Het knelpunt
Na het bekijken van een video op de verkooppagina van een onderneming die hoogwaardige en specialistische freesmachines verkoopt bleef het aantal potentiële klanten dat daadwerkelijk contact opnam (de gehoopte volgende stap in de klantreis) laag. Slechts 1,2% van de bezoekers die het filmpje bekeek nam contact op.

Het experiment
Het gevoel was dat het filmpje een hoog “wij van WC-eend” oproept bij bezoekers. Het zien van de video was voor de bezoekers in ieder geval niet overtuigend genoeg. Dit zou kunnen liggen aan de inhoud van de video, maar wellicht waren er ook andere oorzaken.
Wellicht zou meer bewijslast op de pagina helpen met het overtuigen van bezoekers om toch contact op te nemen. Dit zou impliciete vragen van bezoekers als ‘Heb ik iets aan deze speciale freesmachine?’ en ‘Werkt dit echt zo goed in de praktijk’ welllicht positief beantwoorden.

We hebben getest of het toevoegen van testimonials direct onder het filmpje verschil zou maken. In de testimonials laten we drie bestaande gebruikers vertellen over hun ervaringen met de freesmachine. Dit bewijst dat de machine in de praktijk daadwerkelijk een aantal voordelen heeft. Daarnaast hebben we aan het einde van het filmpje een shot toegevoegd met de logo’s van bedrijven die met de freesmachine werken. Dit geldt als extra bewijslast.

De aannames
De veronderstelling was dat het aantal contacten zou verdubbelen na het toevoegen van sociale bewijslast in en onder de video.

Het resultaat
Door de wijzigingen op de pagina is het aantal bezoekers dat daadwerkelijk contact opneemt gestegen naar 1,9%. Dit is een verhoging van 0,7%-punt, oftewel een stijging van ruim 58%.
Dit lijkt misschien weinig, maar als je weet dat de gemiddelde klantwaarde van leads die zelfs contact opnemen € 23.873,- bedraagt betekent dit met het bezoekers aantal toch al snel € 75.000,- aan extra omzet.